TVB8登陸台灣MOD-《心戰》被選為開台劇

 

2013-6-5 

鄭少秋的香港電視劇作品《心戰》,將於2013年7月8日起,在台灣透過中華電信MOD數位電視第40頻道 (TVB8) 晚上10時首播,由於鄭少秋是成功帶起台灣港劇狂潮的始祖,TVB8登陸台灣的首齣港劇,特別挑選了在台擁有高知名度的鄭少秋主演的《心戰》,藉此打響第一砲。

 

鄭少秋宣傳片:TVB8 - MOD

                         TVBS

 

 

 

相關報導

2013-8   MOD LIFE 月刊